Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 กันยายน 2562

สถาบันการเงิน

สินเชื่อธ.พ. เดือนส.ค. 2562 ยังเติบโตในอัตราที่ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3822)

คะแนนเฉลี่ย

​            สินเชื่อสุทธิของธ.พ. (14 แห่ง) ในเดือน ส.ค. 2562 เติบโตเพียง 3.84% YoY เท่ากับในเดือนก.ค. 2562 ซึ่งยังคงเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 21 เดือน โดยสถานการณ์สินเชื่อยังคงชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจที่ยังเผชิญแรงกดดันจากการชำระคืนหนี้ ซึ่งสวนทางกับยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ที่เติบโตในกรอบจำกัด ประกอบกับทิศทางดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรไทยที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การออกหุ้นกู้ยังเป็นทางเลือกระดมทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ แม้สินเชื่อรายย่อย จะประคองการขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ชะลอตัวลงจากผลของฐานที่สูงในช่วงเดียวกันปีก่อน ประกอบกับทั้งตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดรถยนต์ น่าจะซึมซับความต้องการของผู้ซื้อไปมากแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

            เงินฝากรวมในเดือนส.ค. 2562 เพิ่มขึ้น 4.72% YoY ขยับขึ้นจาก 4.28% YoY  ในเดือน ก.ค. 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเรื่องฐานเปรียบเทียบ ขณะที่การเพิ่มขึ้นของยอดคงค้างเงินฝากในเดือนส.ค. นี้ นำโดย เงินฝากของกลุ่มธ.พ. ขนาดกลาง ซึ่งขยับขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ส่วนเงินฝากของกลุ่มธ.พ. ขนาดใหญ่มีทิศทางชะลอลงในเดือนส.ค. หลังจากที่ยอดเงินฝากกลุ่มธ.พ. ขนาดใหญ่ได้เร่งตัวขึ้นไปมากแล้วในเดือนก่อนตามอานิสงส์ของแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษบางตัวที่ออกมาในระหว่างเดือน

              ​​ สำหรับแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี 2562 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ภาพรวมอัตราการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2562 มีโอกาสชะลอลงมาอยู่ในกรอบประมาณ 4.0-4.5% (ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ 4.5% และชะลอลงจากที่เติบโต 5.7% ในปี 2561) โดยแม้จะยังคงมุมมองว่า ภาคธุรกิจน่าจะทยอยเบิกใช้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เหลือของปี แต่กรอบการฟื้นตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจดังกล่าว น่าจะน้อยและล่าช้ากว่าที่เคยประเมินไว้ ทั้งในส่วนที่เป็นสินเชื่อระยะสั้นสำหรับเงินทุนหมุนเวียนในประเทศ สินเชื่อ Trade Finance รวมถึงสินเชื่อเพื่อการลงทุนระยะยาว เนื่องจากแรงส่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ยังค่อนข้างจำกัดท่ามกลางปัจจัยท้าทายทั้งภายในและต่างประเทศ ขณะที่ แม้สินเชื่อรายย่อยอาจประคองทิศทางการขยายตัวได้ในช่วงที่เหลือของปี แต่คงต้องยอมรับว่า ทิศทางกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ ภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น น่าจะเป็นข้อจำกัดของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบางประเภทและลูกค้ารายย่อยบางกลุ่ม 


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม