Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 เมษายน 2555

พลังงาน

ค่า Ft จ่อขึ้น …ข้อจำกัดด้านอุปทานแหล่งพลังงานไฟฟ้า ความท้าทายด้านการบริหารจัดการพลังงานของไทย (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3277)

สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ภาวะที่น่ากังวล จากความต้องการใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายนที่สูงจนทำลายสถิติของประเทศ 7 ครั้งในเวลาไล่เลี่ยกัน นำไปสู่การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงตามระดับราคาของแหล่งพลังงานหลักเช่นก๊าซธรรมชาติ ส่งผลต่อปัญหาด้านต้นทุนของธุรกิจหลายประเภท ขณะที่การจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองตอบความต้องการที่เพิ่มขึ้นก็ยังมีข้อจำกัดด้านการผลิต ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงเห็นว่าการบริหารจัดการพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดที่ดีที่สุดในขณะนี้ น่าจะเป็นการ ;ลดอุปสงค์” การใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่จะเสาะหาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อ ;เพิ่มอุปทาน”

การลดอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าสามารถทำได้โดยเริ่มจาก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพต่อหน่วยการผลิตมากขึ้น การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานแทนที่อุปกรณ์เดิม ซึ่งในขณะนี้ภาครัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการประหยัดพลังงานที่หลากหลายทั้งที่อยู่ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดจาก พพ. ได้โดยตรง หรือสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นผ่านทางเวบไซต์ของ พพ. ได้ที่ www.dede.go.th

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


พลังงาน