Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 กันยายน 2561

สถาบันการเงิน

การประชุม กนง. 19 ก.ย. 2561 คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50%... เพื่อรอประเมินความเหมาะสมของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3759)

คะแนนเฉลี่ย

​         กนง.น่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50%ในการประชุม ในวันที่ 19 กันยายน 2561 นี้ แม้ว่าพัฒนาการของการเติบโตทางเศรษฐกิจจะสนับสนุนถึงทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และปัจจัยความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดเกิดใหม่ ทำให้ความจำเป็นในการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงนี้ยังมีไม่มาก

          มองไปข้างหน้า ปัจจัยเสถียรภาพภายนอกประเทศยังแข็งแกร่ง ซึ่งจะสามารถลดทอนความผันผวนของค่าเงินบาท ท่ามกลางการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอีก 2 ครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ แรงกดดันเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กนง. น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% จนถึงสิ้นปีนี้ดูรายละเอียดฉบับเต็ม