Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 มกราคม 2562

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจจีนปี 2561 ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 28 ปี... ขณะที่ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในปี 2562 ยังเป็นความท้าทายเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3782)

คะแนนเฉลี่ย

​            ​​ เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 6.6 ในปี 2561 ชะลอลงค่อนข้างรวดเร็วจากปี 2560 ที่เติบโตร้อยละ 6.8 โดยโมเมนตัมของเศรษฐกิจจีนให้สัญญาอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2561 ที่เศรษฐกิจขยายตัวเพียงร้อยละ 6.4 อันเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ 28 ปี จากประเด็นทางด้านสงครามการค้าที่ยังไม่มีความแน่นอน พัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ให้สัญญาณถึงโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงอย่างรวดเร็ว โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าของจีนเติบโตได้เพียงร้อยละ 4.3 (YoY) เทียบกับร้อยละ 11.1 (YoY) ในไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนถึงผลกระทบจากสงครามการค้าที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น อันส่งผลต่อเนื่องไปยังความสามารถในการทำกำไรของภาคธุรกิจให้ลดลงและกลับมาหดตัวร้อยละ (-)1.8 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี  ขณะที่มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจจีนในปี 2562 คงจะชะลอในอัตราเร่ง จากผลของสงครามการค้าที่จะชัดเจนมากขึ้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2562 จะเติบโตในกรอบร้อยละ 6.0-6.4  ขณะที่ ทางการจีนคงเผชิญโจทย์ที่ท้าทายในการดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ตลอดจนความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม