Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

13 กันยายน 2562

เกษตรกรรม

ประกันรายได้เกษตรกร 2562 : ข้าว ยาง ปาล์มน้ำมัน ผลักดันรายได้เกษตรกรทั้งปีเติบโตร้อยละ 3.5 – 3.8% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3031)

จากปัจจัยด้านปริมาณผลผลิตครึ่งปีหลังที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 (YoY) ประกอบกับผลของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า รายได้เกษตรกรทั้งปี 2562 จะเติบโตในช่วงร้อยละ 3.5 – 3.8 (YoY) สูงกว่ากรณีไม่มีโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งค... อ่านต่อ

28 สิงหาคม 2562

เกษตรกรรม

ภาวะขาดแคลนผลผลิตดันราคาข้าวเหนียวพุ่ง คาดกระทบภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพิ่มขึ้น 2.3-3.2% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3027)

สถานการณ์ราคาข้าวเหนียวในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้น ปัจจัยหลักมาจากปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวในรอบนาปี 2561/2562 ลดลงจากการที่เกษตรกรหันไปปลูกข้าวหอมมะลิแทน ประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตในรอบนาปรัง ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวในปี 2561/2562 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 6.45 ล้าน... อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2562

เกษตรกรรม

ภัยแล้งนอกฤดูกาลปี 2562 กระทบผลผลิตข้าวนาปี ... คาดมูลค่าความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3011)

สถานการณ์ภัยแล้งนอกฤดูกาลในปี 2562 (พ.ค.-ก.ค.2562) ได้ส่งผลกระทบต่อความแห้งแล้งเป็นอย่างมาก จากอิทธิพลของเอลนีโญกำลังอ่อนที่ทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและมีภาวะฝนน้อยน้ำน้อย พิจารณาได้จากปริมาณน้ำในเขื่อนที่อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลต่อความเสียหายของผลผลิตพืชเกษตรหลักอย่างข้าวนาปีที่ได้ปลูกไปแล้ว ทำให้ราคาข้า... อ่านต่อ

22 กรกฎาคม 2562

เกษตรกรรม

คาดโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตในปี 2562...แต่ยังเป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาลในการบริหารจัดการ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3010)

การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในขณะนี้ คาดว่า จะยังไม่สร้างความเสียหายให้กับภาพรวมผลผลิตมันสำปะหลังในปี 2562 เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดตามฤดูกาลน้อยอยู่แล้ว โดยคาดว่า ราคามันสำปะหลังในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 อาจทรงตัวระดับต่ำอยู่ในกรอบ 1.7-1.8 บาทต่อกิโลกรัม ... อ่านต่อ

9 กรกฎาคม 2562

เกษตรกรรม

ปี 2562 คาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปจีนโตกว่า 265% หลังเกิดโรคระบาด ASF ในสุกรในจีนและการเปิดตลาดนำเข้าไก่จากไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3006)

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่กำลังระบาดในจีน ทำให้จีนอาจประสบปัญหาการขาดแคลนเนื้อสุกรเพื่อการบริโภคในประเทศ รวมถึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆ จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะส่งผลบวกต่อสินค้าปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปจีนได้เพิ... อ่านต่อ

10 พฤษภาคม 2562

เกษตรกรรม

ภัยแล้งปี 2562 ยังส่งสัญญาณแล้งต่อเนื่อง...คาดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มราวเดือนละ 1,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2991)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 ว่าหากลากยาวต่อเนื่องออกไปอีก 2 เดือนข้างหน้า คือราวเดือนก.ค. จากที่จะยุติในเดือนพ.ค. โดยผลกระทบก็น่าจะอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูกพืชสำคัญอย่างข้าวนาปี รวมถึงระดับความรุนแรงของภัยแล้งน่าจะลดน้อยลงกว่าในช่วงรุนแ... อ่านต่อ

23 เมษายน 2562

เกษตรกรรม

ราคายางพาราปี 2562...อาจกระเตื้องขึ้นได้ใน ไตรมาสที่ 2 แต่ภาพรวมราคาทั้งปียังถูกกดดัน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2983)

จากความพยายามในการผลักดันราคายางพาราในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ท่ามกลางภาวะที่ราคายางมีแนวโน้มตกต่ำ ผ่านมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพาราร่วมกันใน 3 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) รวมทั้งสิ้น 2.4 แสนตัน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เมษายน 2562 อาจมีผลช่วยผลักดันราคายางได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็น... อ่านต่อ

6 มีนาคม 2562

เกษตรกรรม

ภัยแล้งปี 2562...ประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 15,300 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2972)

ภัยแล้งในปี 2562 ได้เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นจากฤดูร้อนที่มาเร็วและนานกว่าทุกปี ซึ่งอาจลากยาวจนถึงเดือนพ.ค.2562 อาจกระทบในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปรัง และอ้อยเป็นหลัก คาดว่าผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2562 อาจอยู่ในวงจำกัด ด้วยปัจจัยด้าน... อ่านต่อ

15 กุมภาพันธ์ 2562

เกษตรกรรม

โรงงานผลิตพืช...มิติใหม่แห่งภาคเกษตรไทย คาดอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นทุนจะถูกลงกว่าร้อยละ 20 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2967)

โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งขณะนี้นับว่าไทยยังมีเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชที่อยู่ในระยะเริ่มต้นในช่วง 3 ปีนี้ (ปี 2562-2564) เนื่องจากต้นทุนยังสูงอยู่ที่ราว 3.0 ล้านบาท ผนวกกับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ยังจำกัดในเฉพาะก... อ่านต่อ

24 มกราคม 2562

เกษตรกรรม

EU ปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing หนุนภาพลักษณ์ประมงไทย คาดส่งออกประมงไทยไป EU ปี’ 62 โตแดนบวกได้ 0.0-2.0% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2958)

สหภาพยุโรป (EU) ประกาศปลดล็อคใบเหลืองให้ไทย เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 หลังผลการแก้ไขปัญหา IUU Fishing เป็นรูปธรรม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกสินค้าประมงไทยไปยังตลาด EU ในปี 2562 น่าจะมีโอกาสพลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้อีกครั้งในรอบ 8 ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 400-410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ข... อ่านต่อ

10 มกราคม 2562

เกษตรกรรม

รายได้เกษตรกรปี 2562 ... มาตรการของภาครัฐยังคงมีบทบาทสำคัญ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2954)

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของไทยในปี 2562 อาจจะยังคงถูกกดดันให้หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.2-0.6 เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับสูง และแรงฉุดจากความต้องการของจีนที่ชะลอลง แต่จากบทบาทของภาครัฐในการดำเนินงานด้านนโยบายการเกษตรที่มีความต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีก่อนโดยเฉพาะมาตรการระยะ... อ่านต่อ

15 กุมภาพันธ์ 2561

เกษตรกรรม

ราคาข้าวและมันสำปะหลังปี 2561 ยังไปได้...ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหลักอื่นยังคงต้องจับตา (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2902)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรหลักในปี 2561 จะให้ภาพที่ปะปนกัน โดยบางรายการอาจมีราคากระเตื้องขึ้นอย่างข้าวและมัน... อ่านต่อ