Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

17 พฤษภาคม 2566

เกษตรกรรม

วันพืชมงคล … สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูฝนและการเพาะปลูกข้าวนาปี แต่เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลัง อาจกดดันผลผลิตข้าวนาปีในปี 2566 ลดลง 4.1-6.0% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3410)

วันพืชมงคล นับเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูฝนและการเพาะปลูกข้าวนาปีของไทย โดยราคาข้าวที่ยืนสูง จะจูงใจให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงปลูกข้าว แม้จะเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูง ... อ่านต่อ

20 มีนาคม 2566

เกษตรกรรม

ราคาข้าวและมันสำปะหลังของไทยปี 2566 ปรับเพิ่มขึ้น ตามแรงหนุนด้านอุปสงค์จากจีนเปิดประเทศ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3391)

ราคาข้าวและมันสำปะหลังของไทยปี 2566 ปรับเพิ่มขึ้น ตามแรงหนุนด้านอุปสงค์จากจีนเปิดประเทศ... อ่านต่อ

13 มีนาคม 2566

เกษตรกรรม

ส่งออกกุ้งไทยปี 2566 คาดอาจอยู่ที่ -3.5% ถึง 0.5% ... ตลาดหลักชะลอตัว แม้จะมีแรงซื้อจากจีน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3386)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าการส่งออกกุ้งของไทยปี 2566 อาจอยู่ที่ 1.06-1.10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรืออยู่ในกรอบ -3.5% ถึง 0.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอย่าง สหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่ชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอาจปรับลดลง แม้จะมีแรงซื้อจากจีน ที่เข้ามาหนุนความต้องการที่คาดว... อ่านต่อ

2 ธันวาคม 2565

เกษตรกรรม

รายได้เกษตรกรสุทธิปี 2566 อาจเผชิญความท้าทายมากขึ้น ... ท่ามกลางความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกชะลอลง และต้นทุนการผลิตที่ยังยืนสูง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3368)

ภาพรวมรายได้เกษตรกรสุทธิในปี 2566 น่าจะเผชิญความท้าทายมากขึ้น ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทสินค้าเกษตร เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงชะลอลง จะเป็นปัจจัยฉุดรั้งความต้องการสินค้าเกษตรและกดดันราคา โดยเฉพาะความไม่แน่นอนในคำสั่งซื้อจากจีน ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า รายได้เกษตรกรในปี 256... อ่านต่อ

3 พฤศจิกายน 2565

เกษตรกรรม

ราคากาแฟโลกคาดยืนระดับสูงต่อเนื่องราว 3 ปี จากอุปทานของบราซิลที่ลดลงเป็นหลัก...ดันการนำเข้ากาแฟของไทยปี’65 ขยายตัวสูง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3356)

ราคากาแฟในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จากสภาพอากาศที่แปรปรวน กดดันแหล่งผลิตหลักอย่างบราซิลและเวียดนาม คาดว่า ราคากาแฟโลกอาจยืนสูงต่อเนื่องจนกว่าผลผลิตรอบใหม่ของบราซิลจะออกสู่ตลาดในราวปี 2568 และแน่นอนว่า ไทยที่เป็นผู้นำเข้า คงต้องเผชิญราคาที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 256... อ่านต่อ

29 กันยายน 2565

เกษตรกรรม

น้ำท่วมในเดือนส.ค.-ต.ค.2565 อาจสร้างความเสียหายต่อข้าวนาปีราว 2,900-3,100 ล้านบาท...แต่คงต้องจับตาความรุนแรงของสถานการณ์น้ำที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3348)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าความเสียหายของข้าวนาปีจากผลกระทบของน้ำท่วมในช่วงเดือนส.ค.-ต.ค.2565 น่าจะอยู่ที่ราว 2,900-3,100 ล้านบาท และน่าจะดันราคาข้าวให้ประคองตัวในระดับสูงได้ในช่วงนี้ มองต่อไป ในช่วงเดือนต.ค.2565 ไทยน่าจะยังได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณน้ำฝน... อ่านต่อ

26 สิงหาคม 2565

เกษตรกรรม

รายได้เกษตรกรสุทธิของชาวสวนยางปี 2565 อาจอยู่ที่ราว 107,810 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.9 … แรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3339)

ภาพรวมรายได้เกษตรกรชาวสวนยางของไทยในปี 2565 อาจยังสามารถประคองตัวในเกณฑ์ดีต่อได้ที่ราว 2.61-2.71 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8-6.6 (YoY) จากแรงหนุนด้านราคาเป็นหลัก โดยราคาเฉลี่ยของยางแผ่นดิบชั้น 3 อาจอยู่ที่ราว 54-56 บาทต่อกก. ตามอุปสงค์ที่มีรองรับ ขณะที่อุปทานยางพาราน่าจะทรงตัวจา... อ่านต่อ