Display mode (Doesn't show in master page preview)
  • Error loading navigation: TermSet not found

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

6 มีนาคม 2562

เกษตรกรรม

ภัยแล้งปี 2562...ประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 15,300 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2972)

ภัยแล้งในปี 2562 ได้เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นจากฤดูร้อนที่มาเร็วและนานกว่าทุกปี ซึ่งอาจลากยาวจนถึงเดือนพ.ค.2562 อาจกระทบในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปรัง และอ้อยเป็นหลัก คาดว่าผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2562 อาจอยู่ในวงจำกัด ด้วยปัจจัยด้าน... อ่านต่อ

15 กุมภาพันธ์ 2562

เกษตรกรรม

โรงงานผลิตพืช...มิติใหม่แห่งภาคเกษตรไทย คาดอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นทุนจะถูกลงกว่าร้อยละ 20 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2967)

โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งขณะนี้นับว่าไทยยังมีเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชที่อยู่ในระยะเริ่มต้นในช่วง 3 ปีนี้ (ปี 2562-2564) เนื่องจากต้นทุนยังสูงอยู่ที่ราว 3.0 ล้านบาท ผนวกกับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ยังจำกัดในเฉพาะก... อ่านต่อ

24 มกราคม 2562

เกษตรกรรม

EU ปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing หนุนภาพลักษณ์ประมงไทย คาดส่งออกประมงไทยไป EU ปี’ 62 โตแดนบวกได้ 0.0-2.0% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2958)

สหภาพยุโรป (EU) ประกาศปลดล็อคใบเหลืองให้ไทย เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 หลังผลการแก้ไขปัญหา IUU Fishing เป็นรูปธรรม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกสินค้าประมงไทยไปยังตลาด EU ในปี 2562 น่าจะมีโอกาสพลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้อีกครั้งในรอบ 8 ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 400-410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ข... อ่านต่อ

10 มกราคม 2562

เกษตรกรรม

รายได้เกษตรกรปี 2562 ... มาตรการของภาครัฐยังคงมีบทบาทสำคัญ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2954)

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของไทยในปี 2562 อาจจะยังคงถูกกดดันให้หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.2-0.6 เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับสูง และแรงฉุดจากความต้องการของจีนที่ชะลอลง แต่จากบทบาทของภาครัฐในการดำเนินงานด้านนโยบายการเกษตรที่มีความต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีก่อนโดยเฉพาะมาตรการระยะ... อ่านต่อ

15 กุมภาพันธ์ 2561

เกษตรกรรม

ราคาข้าวและมันสำปะหลังปี 2561 ยังไปได้...ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหลักอื่นยังคงต้องจับตา (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2902)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรหลักในปี 2561 จะให้ภาพที่ปะปนกัน โดยบางรายการอาจมีราคากระเตื้องขึ้นอย่างข้าวและมัน... อ่านต่อ

21 ธันวาคม 2560

เกษตรกรรม

ราคายางพาราปี 2561 อาจกระเตื้องขึ้นในไตรมาสแรก...แต่ราคาเฉลี่ยทั้งปียังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2886)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ราคายางพาราจะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเชิงบวกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ให้ราคากระเตื้องขึ้นได้จากราคาในปัจจุบัน จาก... อ่านต่อ

6 ตุลาคม 2560

เกษตรกรรม

โดรนเพื่อการเกษตร...กำลังมาแรงเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในยุคเกษตร 4.0 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2874)

โดรนเพื่อการเกษตรนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งกำลังมาแรงใน... อ่านต่อ

27 กรกฎาคม 2560

เกษตรกรรม

ราคาข้าวครึ่งหลังปี’60 พลิกกลับมาดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก ... หลังปริมาณสต๊อกข้าวไทยลด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2860)

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ราคาข้าวน่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี เนื่องจากผลด้านจิตวิทยาจากปริมาณสต๊อกข้าวที่ทยอยปรับตัวลดลง ... อ่านต่อ

26 พฤษภาคม 2560

เกษตรกรรม

เกาะกระแส Superfood: โอกาสของมะพร้าวไทยในตลาดโลก (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2845)

มะพร้าวที่เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศ ได้ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งใน Superfood จึงได้รับอานิสงส์และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวได้รับความนิยม... อ่านต่อ

5 เมษายน 2560

เกษตรกรรม

การผลิตข้าวปี 60 : น่าจะผ่านแล้งไปได้ แต่ยังต้องติดตามราคา (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2837)

จากผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังที่สูงเกินกว่าแผนจนปัจจุบันมีการปลูกข้าวนาปรังไปแล้วมากกว่า 11 ล้านไร่ทำให้กรมชลประทานต้องลดการปล่อยน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร... อ่านต่อ